Ledarutbildning

Genom ungdomslägren vill Våga va dig själv (VVDS) bidra till att ungdomar slipper uppleva det hans ena dotter fick uppleva. Intresset för lägren har blivit så pass stort att VVDS nu behöver utbilda fler ungdomsledare. Med er hjälp är det möjligt.

Stiftelsen ”Våga va’ dig själv” till minne av Linda Falkbäck
Stiftelsen ”Våga va’ dig själv” grundades 2005 av familjen Falkbäck efter att deras dotter Linda tog sitt liv efter en tids trakasserier. Stiftelsens motto är att motverka utanförskap hos ungdomar. Verksamheten genomsyras av att ge ungdomar möjlighet att utvecklas och få ny styrka genom att bli sedda, få träffa vuxna som bryr sig och få vara del i en positiv grupp.

Stiftelsen Våga va’ dig själv behöver nu säkerställa återväxten bland ledare för de årliga sommarlägren. Nästa års Våga va’ dig själv-läger kommer att utökas med en vecka eftersom behovet och intresset är stort bland ungdomar runt om i Sverige.

Utbildningen av ungdomsledare ger deltagarna möjlighet att ta nästa steg i sin personliga utveckling, att växa och vidareutvecklas som individer. En del av ungdomarna har tidigare själva varit deltagare på de sommarläger som Våga va’ dig själv arrangerar varje sommar sedan nio år tillbaka.

Beskrivning av aktiviteten
Ungdomsledarutbildning sträcker sig från januari – augusti 2019 och avslutas med examen i samband med de årliga sommarlägren som stiftelsen Våga va’ dig själv arrangerar.

15 ungdomar kommer att träffas en gång per månad. Teori inom personlig utveckling, ledarskap och teambuilding varvas med praktiska övningar och individuella uppföljningssamtal. Kvalitetssäkring förekommer kontinuerligt under utbildningen både i grupp och individuellt via teoretiska och praktiska tester.

Beskrivning av sommarlägren
Att vara 12-16 år är en turbulent tid då många ungdomars självförtroende och självkänsla är på botten. På sommarlägren får ungdomarna skapa gemenskap och lära känna andra ungdomar i samma ålder. De får pröva på utmanande och spännande aktiviteter, allt från sport, lek och dans till målning, teater och musik och uppmuntras till en aktivare och positivare livsstil. De får också göra olika samarbets- och trygghetsövningar. Allt i syfte att stärka ungdomarnas självförtroende och självkänsla. Gemenskap och accepterande gruppkänsla är centralt. Ungdomarna ska våga vara sig själva och kunna ta hänsyn till andra.