VÅGA VA' DIG SJÄLV!!!-HJÄRTAT

Stiftelsen Våga va´dig själv!!!  är en organisation med grundfilosofin att alla som vill ska ha möjlighet att delta vid våra aktiviteter. Vid årsskiftet 2016/17 bildades  fonden Våga va´dig själv!!!-Hjärtat vars syfte är att möjliggöra deltagande för barn och ungdomar där familjens ekonomi begränsar möjligheterna att delta.

Så här gör du för att söka stöd/bidrag
Skriv några korta rader om vem ansökan avser (namn och födelseår), vilken/vilka aktiviteter det handlar om, hur mycket Ni behöver hjälp med och varför. Glöm inte att ange adress och telefonnummer så att vi kan kontakta er. Ansökan skickas med e-post till info@vagavadigsjalv.se eller via post till Stiftelsen Vågava´digsjälv Box 38197, 10064 Stockholm  i ett kuvert märkt ”VVDS-Hjärtat”. Alla ansökningar hanteras med största sekretess.

Så här gör du för att stödja fonden
Du kan stödja både som privatperson eller företag.
Sätt in ert bidrag/stöd på något av våra konton: BG 5429-1588  eller PG 426755-5