Världens bästa skolklass

Förväntningar/krav på medverkande skolor

Detta förväntar vi oss av medverkande skolor:

  • Att skolorna arbetar aktivt med värdegrunden och avsätter tid till arbete med denna.
  • Att alla klassers värdegrunder finns synliga i hemklassrum och korridoren.
  • Att lärarlaget arbetar tillsammans med värdegrunderna, dvs. avlåter tid vid lärarlagsmöten.
  • Att informationsmaterial om projektet förmedlas till lärare personligen, ej genom massutskick via fack, mejl el liknande.
  • Att skolan kallar till föräldramöte om projektet inom de första veckorna (Våga vá dig själv ansvarar för mötet).

Detta förväntar vi oss av medverkande lärare

  • Kontinuerlig uppföljning av värdegrunden, minst en gång/vecka
  • Att lärare kontaktar oss vid behov av stöd eller när de stöter på problem.
  • Att lärarna håller föräldrarna uppdaterade och gärna involverade i projektet.