Våga va dig själv skolan

Våga va´ dig själv!!! Skolprojektet VVDS
Stiftelsen Våga va´dig själv!!! ´s vision är att skapa en värld där ungdomar bryr sig, trivs & växer – Att våga vara sig själv och tillåta andra att vara det.

Denna vision har fått sitt uttryck i 31 sommarläger för 1.200 ungdomar mellan 12 och 15 år, sedan starten 2006.
Lägren präglas av kreativitet, engagemang, gemenskap, glädje, samarbete och respekt för varandra.
De ungdomar som deltagit vill komma tillbaka och de som varit på läger flera gånger får möjlighet att via stiftelsens egna ledarskapsutbildning utbilda sig till ledare.
På så sätt är stiftelsen nu självförsörjande på ledare.

Lägerdeltagarnas föräldrar har genom åren efterfrågat en skolmiljö som i vardagen präglas av den grundtrygghet som finns på lägren och som gör det möjligt för varje barn att mogna i sin egen takt.

”Våga va´dig själv”!!!-skolan syftar till att erbjuda en skola som präglas av den anda som vuxit fram på lägren.

Vi tror att en skola med denna viljeinriktning har förutsättningar att klara uppdraget att ge kunskaper om demokrati, mänskliga rättigheter och insikt om allas lika värde.
Inte minst frågor kring diskriminering och kränkning har en framträdande roll i den personliga utveckling varje lägerdeltagare får ta del av.
Skolans uppgift är att utveckla individen att förstå kraften hos sig själv. Det blir en lära för livet där var och en får förutsättningar att utvecklas efter sin förmåga.