Skola

Temadagar och föreläsningar

Vi genomför temadagar och föreläsningar i skolor för elever, lärare, skolledning och föräldrar. Självklart besöker vi gärna idrottsklubbar och andra föreningar eller organisationer.

Vi skräddarsyr temadagarna/föreläsningarna efter era specifika behov och önskemål och pratar om teman som:

 • Utanförskap och ensamhet
 • Mobbning och kränkningar
 • Självförtroende, självkänsla och konsten att våga vara sig själv
 • Att vara en kompis och behandla alla väl
 • Hur man skapar ett team och bygger sammanhållning
 • Värdegrund och trygghetsskapande i skolan

Vi erbjuder också utbildningar såsom kamratstödjar-program, ledarskap, kamratskap och specialutformade
utbildningar riktade till föräldrar och skolledning.

 

Upplägg
Vi startar alltid med ett möte för att prata igenom era specifika behov. Utifrån det tar vi fram ett anpassat koncept som vi sedan genomför hel- eller halvdag på plats hos er. Vi kan också genomföra projekt som sträcker sig under en längre period, exempelvis vårt värdegrundsprojekt. Efter genomfört upplägg följer utvärdering och uppföljning.

Våra uppdrag innehåller följande steg:

 • Inledande möte där behov identifieras
 • Planering av upplägg
 • Genomförande
 • Utvärdering
 • Uppföljning

Prisexempel:
Temadag heldag 20.000 kr
Temadag halvdag 15.000 kr
Föreläsning ca 2 timmar 10.000 kr
Vid längre projekt och utbildningar sker prissättning enligt överenskommelse.

Är du intresserad och vill att vi kommer till din skola eller organisation – tveka inte att kontakta oss på info@vagavadigsjalv.se