Skola

Temadagar och föreläsningar

Vi genomför temadagar och föreläsningar i skolor för elever, lärare, skolledning och föräldrar. Vi samarbetar med ett antal idrottsklubbar, föreningar eller organisationer och genomför vår framgångsrika och uppskattade metodik.

Vi skräddarsyr temadagarna/föreläsningarna efter era specifika behov och önskemål och pratar om teman som:

· Självförtroende, självkänsla och konsten av att våga vara sig själv

· Att vara en kompis och behandla alla väl

· Hur man skapar ett TEAM och bygger sammanhållning

· Värdegrund och trygghetsskapande i skolan/föreningen

· Utanförskap, Mobbning och Kränkningar

 

Vi erbjuder också utbildningar såsom kamratstödjar-program, ledarskap, kamratskap och specialutformade utbildningar riktade till föräldrar och skolledning.

 

Upplägg

Vi inleder alltid med ett initialt möte för att prata igenom ert nuläge och era specifika behov. Utifrån det tar vi fram ett anpassat program som vi sedan genomför under en hel- eller halvdag på plats hos er. Vi kan också genomföra projekt som sträcker sig över en längre period, exempelvis vårt värdegrundsprojekt. Efter genomfört upplägg följer utvärdering och uppföljning. Våra uppdrag innehåller följande steg:

· Inledande möte där nuläge och behov identifieras

· Planering av specifikt upplägg

· Genomförande av planen

· Utvärdering - Hur gick det? Hur går vi vidare?

· Uppföljning - Vi behåller kontakten med skolan/föreningen för fortlöpande support.

 

”Det är det vi gör som räknas”. Det viktigaste för oss är att vårt arbete leder till framgång och positivt reultat för de vi samarbetar med.

 

Prisexempel:

Processutbildning 50.000 kr (utbildningen är uppdelad på 3 stycken utbildningstillfällen fördelat på hela läsåret med avslutande certifiering i samband med skolavslutningen).

Temadag heldag 25.000 kr

Föreläsning (ca 2 timmar) 10.000 kr

Vid längre projekt och utbildningar sker prissättning enligt överenskommelse.

 

Är du intresserad och vill att vi kommer till din skola eller organisation – tveka inte att kontakta oss på info@vagavadigsjalv.se