Stipendie

Våga va´ dig själv!!!-stipendiat 2017

Bo Fingal, Askersund

Motiveringen lyder:
Bo är en stor förebild som lever som han lär och har på sitt personliga oefterhärmliga ödmjuka sätt bjudit VVDS-ungdomarna obeskrivlig generositet, kunskap, erfarenhet och visdom.

Priset delas ut på VVDS-dagarna 2018

Fortsätt Våga vara dig själv, Bosse !!!
-Linda vinkar säkert alldeles extra till dig däruppe i sin himmel.

För att se tidigare stipendiater 2006-2016, klicka här...

"Våga va´ dig själv"!!! stipendiet utdelas varje år till en person, grupp eller företeelse som verkar i enlighet med stiftelsens motto. Nominering sker året runt, stipendiaten utses och förkunnas under hösten och mottar stipendiet på "Våga va´ dig själv"!!!-dagen.