Kriterier

”Våga va´dig själv”!!! stipendiet

 Stipendiet utdelas varje år till en person, grupp eller företeelse som verkar i enlighet med stiftelsens motto. Nominering sker året runt, stipendiaten  utses och förkunnas under hösten samt utdelas på ”Vågavadigsjälv”!!!-dagen.