Stipendiat

VÅGA VA´ DIG SJÄLV!!! Stipendiet

                                                   Ett sammanhang som gör bestående skillnad i ungdomars liv                                                                                                                                   Till minnet av Linda Falkbäck                                                                                Grundad 1 juni 2005

Stiftelsen VÅGA VA´ DIG SJÄLV´s filosofi & syfte är att vara en offensiv & konstruktiv kraft för ett juste framtida samhälle. Genom att agera förebyggande med att skapa & främja aktiviteter sk ”goda exempel” som leder till en positiv framtid med ett personligt och kollektivt engagemang för ungdom och vuxenvärld.

Nyckelord/ledstjärnor:  ● Engagemang  ● Mod  ● Omtanke  ● Glädje

 

Presenterar

Våga va´dig själv!!!-stipendiat 2020

Seth Engström, Tyresö 

Motiveringen lyder:

Seth  är en stor förebild som person, yrkesman, underhållare  Han har ända sedan 2007 varit och är en energigivande medmänniska och vän och har på ett personligt, seriöst och oefterhärmligt ödmjukt sätt bjudit ungdomarna i allmänhet och VVDS i synnerhet en obeskrivlig generositet, trots sin relativa ungdom både kunskap, erfarenhet och visdom. Det är personer som Seth som bygger broar mellan människor och därigenom skapar möjligheter och sprider kärlek omkring sig särskilt viktigt i oroliga tider som dessa som får oss att drömma om och se an framtiden med tillförsikt!!!

Fortsätt Våga vara dig själv, Seth !!!

-Linda vinkar säkert alldeles extra till dig däruppe i sin himmel.

Stipendiet utdelas i samband med Våga va´dig själv!!!-Dagarna i Januari 2021

Arne, Lena, Sanna & Emelie Falkbäck

Stockholm 13 augusti 2020

Se tidigare ”Våga va´dig själv”!!! stipendiater 2006-2020