Stipendiat

VÅGA VA´ DIG SJÄLV!!! Stipendiet

                                                   Ett sammanhang som gör bestående skillnad i ungdomars liv                                                                                                                                   Till minnet av Linda Falkbäck                                                                                Grundad 1 juni 2005

Stiftelsen VÅGA VA´ DIG SJÄLV´s filosofi & syfte är att vara en offensiv & konstruktiv kraft för ett juste framtida samhälle. Genom att agera förebyggande med att skapa & främja aktiviteter sk ”goda exempel” som leder till en positiv framtid med ett personligt och kollektivt engagemang för ungdom och vuxenvärld.

Nyckelord/ledstjärnor:  ● Engagemang  ● Mod  ● Omtanke  ● Glädje

 

Presenterar

Våga va´dig själv!!!-stipendiat 2021

Johanna Österström, Askim 

Motiveringen lyder:

Johanna är en stor förebild som kvinna, medmänniska och engagerad ledare. Hon har ända sedan 2017 (som deltagare) och 2019 (som ledare) varit (och är) en både positiv, seriös och glädjespridande vän och medmänniska som på ett personligt, seriöst och oefterhärmligt ödmjukt sätt trots sin relativt unga ålder bjudit VVDS i allmänhet och ungdomarna i synnerhet en obeskrivlig generositet, både vad gäller glädje, erfarenhet och kunskap. Det är personer som Johanna som ställer krav,  bygger broar mellan människor och därigenom skapar möjligheter och sprider kärlek och glädje omkring sig,

särskilt viktigt i oroliga tider som dessa, något som skänker hopp och som får oss att drömma om och se an framtiden med tillförsikt!!!

Fortsätt Våga vara dig själv, Johanna!!!

-Linda vinkar säkert alldeles extra till dig däruppe i sin himmel.

Arne, Lena, Sanna & Emelie Falkbäck

Göteborg 26 juli 2021

Se tidigare ”Våga va´dig själv”!!! stipendiater 2006-2020