Styrelse & engagerade

Lena Falkbäck

Grundare

Arne Falkbäck

Grundare

Emelie Falkbäck

Grundare

Sanna Falkbäck

Grundare

Millan Limett

Ledamot

Andrea Wahlberg

Ordförande

Mika Päiväniemi

Ledamot

Arez Kader

Ledamot

Arja Ormos

Ledamot

Henrik Bergkrantz

Ledamot

Martin Stener

Ledamot

Engagerade

Pelle Sättare

Adjungerad

Cina Renström

Adjungerad

Per Thorsell

Adjungerad