Styrelse & engagerade

Lena Falkbäck

Grundare

Arne Falkbäck

Grundare & Ordförande

Emelie Falkbäck

Grundare

Sanna Falkbäck

Grundare

Mika Päiväniemi

Ledamot

Arez Kader

Ledamot

Arja Ormos

Ledamot

Henrik Bergkrantz

Ledamot

Emma Lenasdotter

Ledamot & Representant för Ungdomsrådet

Martin Stener

Ledamot

Ann Johansson

Ledamot

Engagerade

Pelle Sättare

Adjungerad

Cina Renström

Adjungerad

Per Thorsell

Adjungerad