Styrelse & engagerade

Lena Falkbäck

Grundare

Arne Falkbäck

Grundare

Emelie Falkbäck

Grundare

Sanna Falkbäck

Grundare

Millan Limett

Andrea Wahlberg

Arja Ormos

Henrik Bergkrantz

Martin Stener

Pelle Sättare

Cina Renström

Per Thorsell

Robert Eriksson