Stipendiat 2018

Våga va´dig själv!!!-stipendiat 2018

Arez Kader, Farsta          

Motiveringen lyder: Arez är en stor förebild som person och ledare. Han har ända sedan sin entré i Våga va´dig själv!!! på ett personligt, seriöst och oefterhärmligt ödmjukt sätt bjudit ungdomarna i allmänhet och VVDS i synnerhet en obeskrivlig generositet, trots sin relativa ungdom både kunskap, erfarenhet och visdom.

 Fortsätt Våga vara dig själv, Arez !!!

-Linda vinkar säkert alldeles extra till dig däruppe i sin himmel.

Arne, Lena, Sanna & Emelie Falkbäck

Stockholm 19 januari 2019

"Våga va´ dig själv"!!! stipendiet utdelas varje år till en person, grupp eller företeelse som verkar i enlighet med stiftelsens motto. Nominering sker året runt, stipendiaten utses och förkunnas under hösten och mottar stipendiet på "Våga va´ dig själv"!!!-dagen.

 

Se tidigare ”Våga va´dig själv”!!! stipendiater 2006-2017