Hantering av personuppgifter

Information om personuppgiftshantering
Stiftelsen våga va´ dig själv värnar om din personliga integritet och med anledning av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) så förtydligar vi nedan hur vi hanterar dina personuppgifter.

Det är Stiftelsen våga va´ dig själv (Organisationsnummer: 802424-9313) som är personuppgiftsansvarig och ansvarar för hanteringen av de uppgifter vi samlar in om dig.

Hantering av uppgifter om lägerdeltagare och föräldrar
Som lägerdeltagare samlar vi in personuppgifter och kontaktinformation för att vi behöver ha viss information om alla deltagare som medverkar på våra läger, då vi har ansvar över dessa barn och unga när de deltar i vår verksamhet.
De personuppgifter vi samlar in rör sig om personnummer, specialkost och annat vi behöver veta om inför att du deltar på ett av våra läger. Dessa uppgifter hanteras av stiftelsens grundare och de personer som är ansvariga ledare på våra läger och sprids inte till några andra.  Vi sparar dina personuppgifter under lägret och därefter tas de bort ur vårat register inom tre månader efter avslutat läger.

Kontaktinformation, såsom e-post, postadress och telefonnummer, samlar vi in för att deltagaren och dennes föräldrar/vårdnadshavare ska få all information inför lägret, samt även om återträffar och andra aktiviteter efter lägret. Kontaktuppgifterna sparar vi i tre år för att kunna komma i kontakt med deltagare och vårdnadshavare i samband med framtida läger och aktiviteter.

Nyhetsbrev och övrig hantering
Nyhetsbrevet skriver du upp dig på frivilligt, och du godkänner då att vi sparar din e-mail för att göra utskick till dig i framtiden. Du kan när som helst välja att avprenumerera på vårat nyhetsbrev och då ser vi till att du inte får fler utskick.

Utöver ovan kategorier har vi också uppgifter till våra sponsorer och partners. Dessa uppgifter hanteras av stiftelsens grundare och tas bort inom ett år efter avslutat samarbete.

Dina rättigheter
Om vi hanterar dina personuppgifter har du rätt att när som helst kontakta oss och be oss att ta bort eller ändra dina uppgifter, likväl har du rätt att veta vilka uppgifter vi har sparat om dig. Vi kommer inte heller att sprida dina uppgifter till någon tredje part eller obehöriga, endast personuppgiftsansvariga och behöriga vuxna som arbetar hos oss kommer att kunna se dina uppgifter när det krävs. Du har också rätt att klaga till datainspektionen om du anser att vi inte hanterat dina uppgifter på ett korrekt sätt.

 

Om du har några frågor om hur vi hanterar dina uppgifter är du varmt välkommen att kontakta oss på info@vagavadigsjalv.se, ange då ”personuppgiftshantering” i rubriken.