Filosofi & vision

Ett sammanhang som gör bestående skillnad i ungdomars liv

Vår vision är en värld där ungdomar bryr sig, trivs och växer och där alla vågar vara sig själva och tillåter andra att vara sig själva.
Vi når visionen genom att skapa ett sammanhang som gör bestående skillnad i ungdomars liv.
Vi arbetar med goda exempel och positiva aktiviteter.
Våra värdeord är engagemang, mod, omtanke och glädje.

Stiftelsen grundades av Familjen Falkbäck 1 juni 2005