Om Stiftelsen

Om du vill läsa om våra olika aktiviteter gå in på flikarna ovan i huvudmenyn.

Stiftelsen Våga va´ dig själv!!! motverkar utanförskap hos ungdomar genom goda exempel och positiva aktiviteter. Vår ambition är att arbeta proaktivt och förebyggande, med regelbundna och ständigt pågående aktiviteter. Om du vill läsa om våra aktiviteter, gå in på flikarna i toppmenyn.

Våra aktiviteter baserade på läsåret:
Sommarlägret för ungdomar 12-16 år internat (juni-augusti)
Ledarutbildning för ungdomar 16-25 år
Dagen, manifestation/inspirationsdag, januari-mars
Temadagar
i skolor och organisationer
Alumni/Återträffar
, för lägerdeltagarna
Stipendiet till individ, grupp, företeelse som verkar i Stiftelsens anda

Skolprojekt / Temadagar / Stipendie / Alumni / Återträffar / ”Dagen” / Ledarutbildning / Läger

Hemsida / Nyhetsbrev / Info i vardagen / Community / Forum / Boken