Innehåll

Personlig utveckling,           JAG
Att prata/Att lyssna
Lämplighetstest
Mål&Motivation
Lägret Vad krävs för att vara Ledare på VVDS-lägret   24/7
Lägret regler
Krav på VVDS -ledare
Vem är jag? Vad kan jag? Vad vill Jag?

Ledarskap/coaching,       ROLLEN som COACH
Olika ledarstilar
Personlighet/Ledarstil
Min filosofi/
Analys/Tankar
Case Hur tänker/agerar/handlar du/vi
Konflikthantering
Krav/Regler, Efterlevnad
Övning leda grupp

Teambuilding/Gruppen             TEAM VVDS
Planering/effektivitet
”Blomman”
Presentationsteknik
Mål och visioner

KICK-ON
Get together
Schema
Vem är jag, vem är du?
VI-projekt
HLR/Röda korset

VVDS-lägret 2021
Praktisk tillämpning, ”Sommarlägret” 1 vecka

Tidsplan
Utbildningen sträcker sig från januari – augusti 2019, med examen i samband med de årliga sommarlägren.
Steg 1 - Januari, Bakgrund/policy Våga va’ dig själv och individuella samtal
Steg 2 – Februari, Bakgrund/policy fortsättning och individuella samtal
Steg 3 - Mars, Personlig utveckling/jaget
Steg 4 – April, Ledarskap/coachning/övning leda grupp
Steg 5 – Maj, Kick-On Teambuilding, gruppen/laget
Steg 6 - Juni, Slutmöte med finslipning på detaljer
Steg 7 - Lägren med examen/praktisk tillämpning v 24-32