Ledarutbildning

CoachClinic 2020

Ca 110 timmar uppdelad på 6 kurstillfällen samt  praktisk tillämpning

11 januari-14 augusti 2020

Personlig utveckling,           JAG
Att prata/Att lyssna
Lämplighetstest
Mål&Motivation
Lägret Vad krävs för att vara Ledare på VVDS-lägret   24/7
Lägret regler
Krav på VVDS -ledare
Vem är jag? Vad kan jag? Vad vill Jag?

Ledarskap/coaching,       ROLLEN som COACH
Olika ledarstilar
Personlighet/Ledarstil
Min filosofi/
Analys/Tankar
Case Hur tänker/agerar/handlar du/vi
Konflikthantering
Krav/Regler, Efterlevnad
Övning leda grupp

Teambuilding/Gruppen             TEAM VVDS
Planering/effektivitet
”Blomman”
Presentationsteknik
Mål och visioner

KICK-ON
Get together  TEAMBUILDING
Schema
Vem är jag, vem är du?
VI-projekt
HLR/Röda korset

VVDS-lägret 2020
Praktisk tillämpning, ”Sommarlägret” 1 veckaBeskrivning av aktiviteten:

Ungdomsledarutbildningen sträckte sig från januari – juni 2018 och avslutas med examen/praktisk tillämpning i samband med de årliga sommarlägren under juli-månad som stiftelsen Våga va’ dig själv arrangerat sedan 2005.

Ca 20 ungdomar/ledare från hela landet träffas en gång per månad. Teori inom personlig utveckling, ledarskap och teambuilding har varvats med praktiska övningar och individuella uppföljningssamtal. Kvalitetssäkring och kunskapstest förekommer kontinuerligt under utbildningen både i grupp och individuellt via teoretiska och praktiska tester. Likaledes har gruppen/deltagarna ”fått smakat på” hur ett lägerschema 06.00-24.00 känns. De har således ”drillats och testats” under dessa förutsättningar .Vid Steg 5 den avlutande träffen tillkommer  de etablerade ledarna för att få till en sk TEAMbuildning-aktivitet i kombination med att de fick träna praktisk på deltagarna vid en sk Återträff för lägerdeltagarna 2019.

Obs: För kvalitetssäkring så får alla ledare ansöka och överlämna registerutdrag från Polisen

Röster från deltagarna 2019: Att lära sig att bli ledare, blir säkrare i ledarrollen, lära känna nya vänner som varit deltagare på lägret som också vill bli ledare. Allt var proffsigt, innehåll, platser, ledarna, maten, lyxigt med övernattning, bra ambitiöst kursmaterial, jobbigt, kämpigt, nyttigt, lärorikt, känna att man är en del av en gemenskap som gör skillnad för andra,  umgänge med nya och gamla vänner, långa, innehållsrika dygn för att anpassa oss inför sommarens läger, bra blandning av teori/praktik/hemuppgifter, jag vill satsa som ledare.

 

Låter det intressant eller om du undrar något eller har frågor, tveka inte att höra av dig: coachclinic@vagavadigsjalv.se

 

Välkommen med din anmälan

Mika Päiväniemi       Arne Falkbäck      Arez Kader