Föranmälan sommarläger 2018

Försäkra dig om en plats. Förhandsboka redan nu.
Läger 1: 15 juni-21 juni 2018
Läger 2: 25 juni-1 juli 2018
Läger 3: 7 juli -13 juli 2018
Läger 4: 16 juli-22 juli 2018
Läger 5: 28 juli -3 augusti 2018
Läger 6: 6 augusti-12 augusti 2018

Våga va´ dig själv!!! lägret är ett ungdomsläger där det är ok att vara sig själv och låta andra vara sig själv. Lägret är fyllt av upplevelser, gemenskap, glädje och en massa aktiviteter. På Våga va´ dig själv!!! lägret märks det att vi lägger stor vikt på att stärka varje individs självkänsla och självförtroende samt uppmuntra till en aktivare och positivare livstil.

Lägeravgift 2018 är 4.200 kr
Vid föranmälan betalar ni 1.000 kr och sedan resterande 3.200 kr under våren 2018 
Avgifter betalas in till BG: 5429-1588 alternativt PG: 426755-5