Föranmälan sommarläger 2018

Läger 2018

Försäkra dig om en plats. Förhandsboka redan nu.
Läger 1: 15 juni-21 juni
Läger 2: 25 juni-1 juli
Läger 3: 7 juli -13 juli
Läger 4: 16 juli-22 juli
Läger 5: 28 juli -3 augusti
Läger 6: 6 augusti-12 augusti

Avgifter betalas in till BG: 5429-1588 alternativt PG: 426755-5