Anmälan sommarläger 2017

Lägeravgiften är 3.900 kr.
I samband med din anmälan till läger betalar du en anmälningsavgift om 2.000 kr. 
Resterande 1.900 kr betalas senast två (2) veckor före aktuellt läger.

Avgifter betalas in till BG: 5429-1588 alternativt PG: 426755-5