Partners

Stiftelsen Dunross & Co.

stiftelsendunross.se/

SJ AB

www.sj.se/

EvryOne Halmstad

www.evryonehalmstad.se/

Arvid Nordquist HAB

www.arvidnordquist.se/

Big Image Systems

www.bigimagesystems.com/sv/

Royal Hotel Göteborg

www.hotel-royal.com/

Håboportalen

haboportalen.se/

Länsförsäkringar Bergslagen - Bergslagslyftet

https://www.lansforsakringar.se/bergslagen/privat/

Hans-Olof Ivarsson/Ivarssons Fastigheter

Univentum / AV-Projektering AB

www.av-projektering.se/

Varsego GB Grossisten i Örebro

varsego.se/

Gewe Promotion

www.gewe.se

Askersunds fiskevårdsförening - Alsen

Matdax - Högdalen

www.matdax.se/

Green Sales Distributions AB

https://greensales.se/

Hållbar Vardag / Sustain You

https://sustainyou.se/

Olle Engkvists stiftelse

https://engkviststiftelserna.se/

Jane och Dan Olssons Stiftelse

www.jodfoundations.com/sociala.php

Skandia idéer för livet

www.ideerforlivet.se/

Stiftelsen Ulf Lundahls Minnesfond

www.lundahls-minnesfond.org/historik.htm

Helge AX:son Johnsons Stiftelse

haxsonj.se/www/

Åhlen-Stiftelsen

www.ahlen-stiftelsen.se/

Göteborgs Barnhus

www.goteborgsbarnhus.se/

Stiftelsen Oscar Hirschs Minne

www.oscar-hirsch.se/

Stiftelsen Solstickan

www.solstickan.se/

Mats Klebergs Stiftelse

www.matsklebergsstiftelse.se/

Jerringfonden

www.jerringfonden.org/

Kungliga Patriotiska Sällskapet

kungligapatriotiskasallskapet.se/

Stiftelsen Ulla och Lennart Wallenstam

ullaochlennartwallenstamstiftelsen.se/stiftelsen/

Stiftelsen Oscar och Maria Ekmans Donationsfond

www.ekmanstiftelserna.se

Marcus Edlunds Stiftelse Tuscana

www.stiftelsenmest.se

Wilhelm och Martina Lundgrens Vetenskapsfond

https://wmlundgren.se/

Stiftelsen Kempe-Carlgrenska Fonden

https://www.kc-fonden.se/

Stiftelsen Clas Groschinsky

https://www.groschinsky.org/

Stiftelsen EMQ

Stiftelsen Konung Oscar II:s och Drottning Sophias Guldbröllopsminne