Sponsra stiftelsen

Stiftelsen Våga va' Dig Själv!!! granskas av Svensk Insamlingskontroll, vilka bevakar att organisationer med 90-konto använder minst 75 % av intäkterna till verksamhetens ändamål.

Stiftelsen Våga va' Dig Själv!!! granskas av Svensk Insamlingskontroll, vilka bevakar att organisationer med 90-konto använder minst 75 % av intäkterna till verksamhetens ändamål.

Vi välkomnar dig att stödja oss eller bli partner genom:

- Finansiellt stöd.
- Privata gåvor till BG/PG. 
- Erbjuda varor/tjänster som vi behöver i verksamheten.

Varför stödja Våga va' Dig Själv!!!
- Utveckla och stärka organisationen för att möta framtidens krav.
- Utveckla samarbete med skolor, ex föreläsningar & temadagar.

Är du intresserad av att sponsra stiftelsen kontaktar du Arne Falkbäck på info@vagavadigsjalv.se eller på 070-678 92 22.

Fonden Vågavadigsjälv!!!-Hjärtat

Stiftelsen Våga va´dig själv!!!  är en organisation med grundfilosofin att alla som vill ska ha möjlighet att delta vid våra aktiviteter. Vid årsskiftet 2016/17 bildades  fonden Våga va´dig själv!!!-Hjärtat vars syfte är att möjliggöra deltagande för barn och ungdomar där familjens ekonomi begränsar möjligheterna att delta.

Så här gör du för att söka stöd/bidrag
Skriv några korta rader om vem ansökan avser (namn och födelseår), vilken/vilka aktiviteter det handlar om, hur mycket Ni behöver hjälp med och varför. Glöm inte att ange adress och telefonnummer så att vi kan kontakta er. Ansökan skickas med e-post tillinfo@vagavadigsjalv.se eller via post till Stiftelsen Vågava´digsjälv Box 38197, 10064 Stockholm  i ett kuvert märkt ”VVDS-Hjärtat”. Alla ansökningar hanteras med största sekretess.

Så här gör du för att stödja Våga va´ dig själv!!!
BG 900-7394, PG 900739-4 eller Swish 9007394