Nyhetsbrev maj 2019
Våga va' dig själv!!! i nytt samarbete med Hållbar Vardag.
Nytt samarbete mellan Stiftelsen Våga´va´dig själv!!!  och Hållbar Vardag. På bilden från vänster Anders Mannesten HV, Lena Falkbäck VVDS, Anna Ahrenfelt HV, Arne Falkbäck samt Arez Kader VVDS.

 

Våga va´dig själv!!! är stolta över att presentera detta samarbete till gagn för ungdomar runt om i Sverige. Psykisk ohälsa ökar i denna stora grupp av samhället när också förebilderna i vuxenlivet blir allt mer diffusa.

- Samarbete med Hållbar Vardag är ett viktigt steg för oss eftersom vi hela tiden söker verktyg som ger oss än mer trovärdighet och kontinuitet i vårt arbete för ett sammanhang som gör bestående skillnad i ungdomars liv. I ett första steg kommer det stötta de nästan 300 ungdomarna som besöker våra sommarläger med en helårskontakt där vi också kan följa upp vårt arbete., säger grundaren av stiftelsen VVDS Arne Falkbäck.

Hållbar Vardag erbjuder 5-stegsmetoden, bestående av en reflektionsbok och en app för psykisk och fysisk hälsa till alla ungdomar och ledare som deltar på sommarlägren på Vettra 2019.

Hållbar Vardag tillsammans med föreningen Hållbara Barn & Unga har utvecklat en 5-stegsmetod att stötta både individer och organisationer i att hantera vardagen. Via föreningen arbetar man nu också aktivt mot ungdomar och skolor.

- Skall vi komma tillrätta med den psykiska ohälsa som idag grasserar i samhället måste vi ta vårt ansvar och börja arbete med ungdomarna som kanske är den mest utsatta gruppen, samtidigt som de är vårt hopp inför framtiden säger Anna Ahrenfelt VD på Hållbar Vardag. 

Vi hoppas att detta bara är starten på ett långsiktigt samarbete till nytta både för ungdomar och unga vuxna. Stiftelsens arbete är beundransvärt och mycket viktigt och med Hållbar Vardags metodik kan arbetet utvecklas ytterligare.

Det är det vi gör som räknas!!! Avrundar Arne Falkbäck på sedvanligt maner med ett förnöjsamt och tillförsiktligt leende.

 

För ytterligare information kontakta:

Arne Falkbäck VVDS/ arne@vagavadigsjalv.se

Anders Mannesten Hållbar Vardag/ anders@hallbarvardag.nu

 

Läs mer om Våga va´dig själv!!!: vagavadigsjalv.se

Läs mer om Hållbar Vardag: hallbarvardag.nu