Avgiftsfria sommarlovsaktiviteter även 2019
Hejsan!!!
Regeringen beslutar att satsningen på avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för alla barn mellan 6 och 15 år ska fortsätta även under 2019. Statsbidraget uppgår till sammanlagt 200 miljoner kronor och betalas ut av Socialstyrelsen.

Syftet med det statliga bidraget är stödja kommunerna att utveckla aktiviteter som är integrationsfrämjande, som motverkar segregation och som ger stimulans samt personlig utveckling. Man vill även bidra till att skapa nya kontaktytor mellan flickor och pojkar från olika sociala bakgrunder.

Våga va´dig själv!!! har under de senaste åren haft ett mycket positivt och uppskattat samarbete med flera kommuner runt om i landet, vilket skapat glädje för de ungdomar som medverkat på våra sommarläger.

I sommar arrangerar vi läger, hela sommarlovet, från 15 juni till 17 augusti uppdelat på 7 lägerperioder.

Gör som många kommuner redan hunnit göra, förhandsboka platser till Våga va´dig själv!!!-Lägret.  Tillsammans gör vi stor skillnad!!! 

Bifogat finner du material, vi kan även posta material om ni behöver.

Välkomna!!!

 

 

Arne & Lena Falkbäck

Grundare

Stiftelsen Våga va´dig själv!!!

070-6789222

info@vagavadigsjalv.se

www.vagavadigsjalv.se